ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE TBL EFF 20

Kód: 0067459

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy (ATC: A11GA01)

Popis:

K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích.

skladem 4 ks

77 Kč

Podrobný popis produktu ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE TBL EFF 20

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls171320/2012 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE 
Šumivé tablety 
acidum ascorbicum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Additiva Vitamin C 
Blutorange musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-Pokud se vaše příznaky zhorší, nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Blutorange užívat 
3. Jak se Additiva Vitamin C Blutorange užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Additiva Vitamin C Blutorange uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. 
Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu 
a přispívá ke správné funkci kosti a pojivové tkáně. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost 
proti infekcím. Přípravek je určen k léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C 
v organizmu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při 
chřipkových a jiných infekcích, v těhotenství, a v období kojení a u dětí od 3 let věku. V době 
zvýšených nároků organizmu u mladistvých a starších osob, u sportovců, při nadměrné 
fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez 
lékařského předpisu podle doporučeného dávkování. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA 
VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVAT 
Neužívejte Additiva Vitamin C Blutorange 
jestliže jste alergický/á na léčivou nebo na kteroukoli složku Additiva Vitamin C 
Blutorange. Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají 
zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů 
(zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti do 3 let. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo 
jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Kyselina askorbová mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou léky snižující 
krevní srážlivost, V-penicilin, železo, vitamin B12. Kyselina acetylosalicylová snižuje 
vstřebávání kyseliny askorbové. Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny 
některé laboratorní testy (stanovení glukózy v moči a test na neznatelné krvácení ve stolici). 

Těhotenství a kojení 
Přípravek může být používán i v těhotenství a při kojení. Poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo 
obsluhu strojů. 


Důležité informace o některých složkách Additiva Vitamin C Blutorange 

Tento přípravek obsahuje pomocnou látku azorubin, která může způsobit alergické reakce. 

3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVÁ 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučuje se jednu šumivou tabletu denně, dětem od 3 let se 
podává polovina šumivé tablety denně po dobu 7-14 dní. Tableta se rozpustí v polovině 
sklenice vody nebo ovocné šťávy. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších jako jedna 
tableta denně (1 g kyseliny askorbové), může dojít k podráždění žaludeční sliznice, 
nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob 
objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat. Při případném výskytu 
jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích oznamte svému 
ošetřujícímu lékaři. 
5. JAK ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UCHOVÁVÁT 
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Additiva Vitamin C Blutorange nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 
Co Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje 
Léčivá látka: Acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě. 
Pomocnými látkami jsou: Kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové 
aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, 
azorubin, indigokarmín. 


Jak Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení 
Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety 

s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v tubě z plastické hmoty s pojistným uzávěrem a 

vysoušedlem. 

Velikost balení: 20 šumivých tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo 
Výrobce: 
Dr.B. Scheffler GmbH, Bergisch Gladbach, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.8.2012