AESCIN-TEVA TBL FLM 30X20MG

Kód: 0107806

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vazoprotektiva, venofarmaka (ATC: C05CX)

Popis:

K léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin. 

skladem > 5 ks

74 Kč
79 Kč -6 %

Podrobný popis produktu AESCIN-TEVA TBL FLM 30X20MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn. sukls160010/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

AESCIN-TEVA 
Enterosolventní tablety 
(escinum alfa) 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce 
TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Kutno, Polsko 

Složení 
Léčivá látka: 
Escinum alfa 20 mg v jedné enterosolventní tabletě. 

Pomocné látky: 
monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon, mastek, magnesium-stearát, 
polysorbát 80, disperse methakrylátového kopolymeru L 30%, sodná sůl karmelosy, 
oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110). 

Indikační skupina 
Venofarmakum, antivarikózum. 

Charakteristika 
Escin alfa působí proti otokům a zánětům. Normalizuje propustnost stěn vlásečnic, 
omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a  
zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích a usnadňuje vyprazdňování 
křečových žil u pacientů s poruchami žil dolních končetin. 

Indikace 
Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a 
pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě 
žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Také se užívá 
k léčení bolestivých syndromů páteře s projevy útisku míšních nervových kořenů 
(poruchy plotének, ústřel, ischias, bolestivé napětí v šíji ). 
Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí. 
Kontraindikace 
Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na některou z jeho složek, při těžších 
poruchách funkce ledvin, nemocnými s otoky, které vznikly v důsledku onemocnění 
srdce, ledvin nebo jater a dále v prvních třech měsících těhotenství. 
Od čtvrtého měsíce těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen ze 
zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře. 

Nežádoucí účinky 
Ojediněle se mohou vyskytovat nevolnost a zvracení, návaly horka, zrychlení srdeční 
frekvence a mírné svědění pokožky, případně alergické kožní reakce (vyrážky, 
svědění), snížení krevního tlaku. Tyto nežádoucí účinky bývají přechodné a obvykle 
samy vymizí. Přesto se při jejich případném výskytu nebo při výskytu jiných 
neobvyklých reakcí poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem. 

Interakce 
Účinky přípravku AESCIN-TEVA účinky jiných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době 
užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný 
lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již 
užíváte přípravek AESCIN-TEVA. Než začnete současně s užíváním přípravku 
AESCIN-TEVA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím 
lékařem. 
AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve. 
AESCIN-TEVA může rovněž zesílit toxické působení některých léků (např. 
aminoglykosidových antibiotik) na ledviny. 

Dávkování a způsob použití 

Neurčí-li lékař jinak, obvykle užívají - 
dospělí: zpočátku 3krát denně 2 enterosolventní tablety, při 
udržovací léčbě většinou postačí užívat 1 potahovaná tableta 3krát denně 
dětem od 3 let se podává 2-3krát denně 1 enterosolventní tableta 
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody. 

Upozornění 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje též azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110), může způsobit 
alergické reakce. 

Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 

Varování 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Velikost balení 
Balení obsahuje 30 enterosolventních tablet v blistru 
Balení obsahuje 60 enterosolventních tablet v blistru 
Balení obsahuje 90 enterosolventních tablet v blistru 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Datum poslední revize: 
12.11.2013