APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT POR CPS MOL 10X400M

Kód: 0170267

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01)

Popis:

K úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy, akutní migréně, bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené s běžným nachlazením.

skladem > 5 ks

45 Kč

Podrobný popis produktu APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT POR CPS MOL 10X400M

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls199032/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules
měkké tobolky
K použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let)
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 
mg soft capsules musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě 
horečky a migrény, musíte se poradit s lékařem. 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules
používat 
3. Jak se Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules uchovávat 
6. Další informace
1. CO JE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen
patří do skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků, NSAID), zmírňuje bolest a 
snižuje horečku. 
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je určen k použití u dospělých a mladistvých 
s hmotností nad 40 kg (od 12 let) k úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy, 
akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené 
s běžným nachlazením.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-IBUPROFEN 
RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVAT
Prosím, přečtěte si následující informace.
Nepoužívejte Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoliv složku 
přípravku (viz bod 6)
jste v minulosti měl/a dušnost, astma, rýmu, otok nebo (svědivou) vyrážku po užití kyseliny
acetylsalicylové (aspirin) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAID)
jste v minulosti při léčbě nesteroidními antirevmatiky trpěl/a krvácením z trávicího traktu či 
jeho perforací (proděravěním)
trpíte (nebo jste v minulosti měla dvě či více takových příhod) opakovaným peptickým 
vředem nebo krvácením z trávicího traktu
trpíte poruchou krevní srážlivosti nebo máte jinou krvácivou poruchu
trpíte závažným selháváním jater, ledvin či srdce
trpíte mozkovým či jiným aktivním krvácením
trpíte poruchami krvetvorby nezjištěné příčiny
trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle v důsledku zvracení, průjmu či 
nedostatečného příjmu tekutin)
jste v posledních 3 měsících těhotenství
již užíváte jiné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antiflogistik (včetně inhibitorů 
COX-2) nebo kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules nepoužívejte u mladistvých s hmotností nižší 
než 40 kg a u dětí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je 
zapotřebí
Před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékárníkem či lékařem, jestliže:
trpíte systémovým lupus erythematodes (SLE), což je onemocnění imunitního systému 
postihující pojivové tkáně, které vyvolává bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných 
orgánů, nebo smíšenou kolagenózou
trpíte závažnými kožními reakcemi, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův 
syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg 
soft capsules by mělo být okamžitě ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních 
lézí či jiných projevech alergických reakcí
trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie)
máte nebo jste v minulosti měl/a onemocnění střeva či střevní problémy (ulcerózní kolitida, 
Crohnova choroba)
máte nebo jste měl/a astma či alergické reakce, neboť se může vyskytnout dušnost
trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním onemocněním dýchacích 
cest, jelikož v takovém případě existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické 
reakce se mohou projevit jako astmatický záchvat (tzv. alergické astma), Quinckeho edém 
nebo kopřivka.
jste ve vyšším věku, neboť v takovém případě je pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků
trpíte onemocněním ledvin či jater
nedávno jste prodělal/a velkou operaci
trpíte otoky (edém), vysokým krevním tlakem (hypertenze) nebo onemocněním srdce
snažíte se otěhotnět (ibuprofen patří do skupiny nesteroidních antiflogistik, která mohou 
narušit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby přípravkem)
jste v prvních 6 měsících těhotenství
užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně).
Nežádoucí účinky lze omezit používáním nejnižší možné dávky co možná nejkratší dobu.
Léky jako je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules mohou mírně zvýšit riziko srdečního 
záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je více pravděpodobné, pokud 
jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu 
léčby (4 dny u bolesti nebo 3 dny u horečky a migrény). Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste 
v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že máte rizikové faktory pro rozvoj cévních 
příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o 
vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules by neměl být používán u planých neštovic.
Při dlouhodobém podávání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je nutná pravidelná 
kontrola jaterních hodnot, funkce ledvin a krevního obrazu.
Dlouhodobé používání jakýchkoli léků proti bolesti u bolestí hlavy může vést k jejich zhoršení. 
V takovém případě nebo při podezření na takovou situaci byste měl/a ukončit užívání tohoto přípravku 
a vyhledat lékaře.
Časté užívání (některých druhů) léků proti bolesti může obecně vést k závažným ledvinovým 
problémům. Riziko může být zvýšeno při tělesném vyčerpání v důsledku ztráty solí a tekutin. Pokud 
se domníváte, že trpíte dehydratací (nedostatek tekutin v těle), neužívejte tento přípravek.
Použití nesteroidních antiflogistik může zakrýt příznaky infekce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Čeho bych se měl/a vyvarovat při užívání tohoto léčivého přípravku?
Některé antikoagulační léky (léky proti krevní srážlivosti) (např. kyselina acetylsalicylová/aspirin, 
warfarin, tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (inhibitory ACE, např. kaptopril, 
beta-blokátory) i některé další léky mohou ovlivnit nebo být ovlivněny léčbou ibuprofenem. Proto se 
poraďte s lékařem, dříve než začnete užívat ibuprofen současně s jinými léky.
Neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte:
jiná nesteroidní antiflogistika (včetně inhibitorů COX-2)
kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména to platí 
v případě, že užíváte některý z následujících léků:
Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně)
Diuretika (močopudné léky)
Antikoagulancia, např. warfarin, heparin a antiagregancia jako klopidogrel a tiklopidin (léky 
ředící krev)
Antihypertenziva (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, např, kaptopril nebo 
propranolol)
Lithium, digoxin, fenytoin nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, 
např. fluoxetin léky k používané k léčbě poruch nálady)
Metotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a některých druhů rakoviny)
Zidovudin (používaný k léčbě HIV)
Kortikosteroidy (protizánětlivé léky, např. prednison)
Cyklosporin či takrolimus (používané k potlačení funkce imunitního systému)
Chinolonová antibiotika (používané k léčbě řady infekcí, např. ciprofloxacin)
Probenecid a sulfinpyrazon (používané k léčbě dny)
Moklobemid (používaný k léčbě deprese)
Aminoglykosidy (antibiotika)
Cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu)
Deriváty sulfonylurey (používané k léčbě cukrovky)
Jiné přípravky obsahující ibuprofen nebo léky na bolest ze skupiny nesteroidních antiflogistik 
včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.
Proto se před současným užíváním ibuprofenu s jinými léčivy vždy poraďte s lékařem.
Užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules s jídlem a pitím
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules můžete užívat nalačno. U některých lidí však 
může tento lék vyvolat mírné zažívací problémy. Pokud pociťujete mírné zažívací obtíže, doporučuje 
se, abyste lék užíval/a s jídlem či mlékem, neboť tím se předchází trávicím obtížím.
Některé nežádoucí účinky, např. účinky postihující trávicí trakt, mohou být pravděpodobnější při 
současném pití alkoholu s přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, informujte 
lékaře.
Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, před použitím přípravku /Smyšlená název/ se poraďte 
s lékařem či lékárníkem.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules přechází do mateřského mléka, ale může být 
používán při kojení v doporučených dávkách, po co nejkratší dobu.
Jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, neužívejte tento lék, neboť by mohl způsobit 
problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace během porodu.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules patří do skupiny léčiv (nesteroidní 
antiflogistika), která mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby 
příprakem. Je nepravděpodobné, že by tento přípravek při občasném použití ovlivnil Vaše šance na 
otěhotnění, před použitím se však poraďte se svým lékařem, pokud máte problém otěhotnět.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud při užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules zaznamenáte závrať, ospalost, 
točení hlavy nebo problémy se zrakem, neřiďte a neobsluhujte stroje.
Informace o některých složkách přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules
Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje sorbitol. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním těchto tobolek s lékařem.
3. JAK SE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules přesně dle pokynů v příbalové informaci. 
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
K perorálnímu podání.
Pouze ke krátkodobému použití.
Je nutno používat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu nutnou k dosažení úlevy od příznaků 
onemocnění. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů 
v případě horečky a migrény, poraďte se s lékařem.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky se polyká nerozkousaný a zapíjí 
se větším množstvím tekutiny.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky nesmí užívat mladiství s hmotností nižší 
než 40 kg a děti.
Doporučená dávka u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let) je:
1 tobolka (400 mg ibuprofenu) až 3x denně dle potřeby. Užívejte pouze dávku nutnou k dosažení 
úlevy od příznaků onemocnění a dodržujte odstup nejméně 6 hodin mezi jednotlivými dávkami.
Neužívejte více než tři tobolky (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.
Jestliže jste použil/a více přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, než jste měl/a
Pokud nedopatřením užijete nadměrné množství tobolek, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. 
Vezměte si s sebou zbývající tobolky a ukažte je lékaři. Příznaky užití většího množství tobolek, než 
je doporučená dávka (předávkování) jsou následující: nevolnost, bolest žaludku, zvracení s obsahem 
krve či hnědých hrudek (jako kávová sedlina), průjem, hučení v uších, bolest hlavy, závrať, ospalost, 
zmatenost, ztráta orientace a vzácně ztráta vědomí. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže kdykoli během léčby zaznamenáte některý z následujících stavů, PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento 
lék a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
Krev ve stolici
Černá dehtovitá stolice
Zvracení krve či tmavých částic připomínajících kávovou sedlinu
Nevysvětlitelné hvízdavé dýchání, dušnost, kožní vyrážka (která může být závažná včetně 
tvorby puchýřů či olupování kůže), svědění či tvorba modřin, motání hlavy, zrychlený srdeční 
tep či zadržování tekutin, např. otok kotníků, málo časté močení 
Ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka a ztráta orientace
Otok obličeje
PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a informujte lékaře, jestliže zaznamenáte:
Zažívací obtíže či pálení žáhy
Bolest břicha (bolest žaludku) či jiné neobvyklé příznaky v oblasti břicha
Zežloutnutí očí a/nebo kůže 
Silná bolest v krku s vysokou horečkou či nevysvětlitelným krvácením, tvorbou modřin a 
únavou.
Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících četností výskytu:
velmi časté postihují více než 1 pacienta z 10
časté postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté postihují 1 až 10 pacientů z 1000
vzácné postihují 1 až 10 pacientů z 10000
velmi vzácné postihují méně než 1 pacienta z 10000
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Infekce
Velmi vzácné: Zhoršení zánětu spojeného s infekcí (např. nekrotizující fascitida), aseptická
meningitida (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou 
či poruchou vědomí. Výskyt je zřejmě častější u pacientů s autoimunitním onemocněním (lupus, 
smíšená kolagenóza).
Poruchy krve
Velmi vzácné: Problémy s tvorbou krvinek, jejichž prvními projevy jsou: horečka, bolest v krku, 
vřídky na ústní sliznici, chřipkové příznaky, silná únava, krvácení z nosu a do kůže. V takovém 
případě musíte ihned přestat tento přípravek užívat a vyhledat lékaře.
Poruchy imunitního systému
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním a astmatickými záchvaty. Je nutno přestat 
přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules užívat a neprodleně informovat lékaře. 
Velmi vzácné: Těžké reakce z přecitlivělosti projevy mohou být následující: otok obličeje, jazyka a 
krku, dušnost, bušení srdce, těžký šok. Při výskytu některého z prvních příznaků, což může nastat již 
při prvním použití, je nutná okamžitá lékařská pomoc. 
Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné: Psychotické projevy, deprese, nervozita
Poruchy nervového systému
Méně časté: Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost a únava
Poruchy oka
Méně časté: problémy se zrakem
Poruchy ucha a rovnovážného aparátu
Vzácné: Zvonění v uších
Srdeční poruchy
Velmi vzácné: bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu
Cévní poruchy
Velmi vzácné: vysoký tepenný krevní tlak
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: Astma, dušnost a hvízdavé dýchání
Poruchy žaludku a střeva
Časté: Žaludeční obtíže jako zažívací problémy, pálení žáhy, bolest žaludku a nevolnost, průjem, 
zvracení, nadýmání (plynatost) a zácpa a mírné krvácení do žaludku a/nebo střeva, které může 
výjimečně vyvolat anémii (chudokrevnost).
Méně časté: Proděravění v trávicím traktu či krvácení do trávicího traktu, černé zbarvení stolice a 
zvracení krve, zhoršení stávajícího střevního onemocnění (ulcerózní kolitida či Crohnova choroba), 
zánět žaludku.
Velmi vzácné: Zánět jícnu, zánět slinivky, zúžení střeva typu přepážky
Poruchy jater
Velmi vzácné: Poškození jater (prvním příznakem by bylo zbarvení kůže), akutní hepatitida (zánět 
jater)
Poruchy kůže
Méně časté: Různé kožní vyrážky
Velmi vzácné: Těžké formy kožních reakcí se zčervenáním a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův 
syndrom a odumření tkáně. Výjimečně závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně 
při planých neštovicích.
Poruchy ledvin
Vzácné: Bolesti v boku a/nebo v břiše, krev v moči a horečka mohou být projevem poškození ledvin 
(papilární nekróza). Zvýšené množství močoviny v krvi.
Velmi vzácné: Neobvykle malé množství tvořené moči, otok (edém) a zakalená moč (nefrotický 
syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které může vést k akutnímu selhání 
ledvin. 
Vyšetření
Velmi vzácné: Nízká hladina hemoglobinu (anémie).
Léky jako je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules mohou být spojeny s malým zvýšením rizika 
srdečního záchvatu (infarktu myokardu) či cévní mozkové příhody. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5. JAK APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, 
uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje
Léčivá látka je ibuprofenum.
Jedna tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.
Pomocné látky jsou:
Makrogol 600
Hydroxid draselný
Čištěná voda
Obal tobolky
Želatina
Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (420)
Potisk tobolky
Opacode WB black NS-78-17821*
*černý inkoust obsahuje: černý oxid železitý, hypromelosa 2910/6
Jak přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules jsou průhledné bezbarvé oválné měkké 
želatinové tobolky.
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je dodáván v PVC/PE/PVdC/Al blistrech.
Balení obsahují 4, 10, 12, 15, 16, 20 a 30 tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Banner Pharmacaps Europe B.V.
De Posthoornstraat 7
5048 AS Tilburg
Nizozemsko
Výrobci
Banner Pharmacaps Europe B.V.
De Posthoornstraat 7
5048 AS Tilburg
Nizozemsko
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.7.2012