CANESPOR 1X DENNE SADA NA NEHTY DRM UNG UGC 10GM+SA

Kód: 0137113

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotika pro použití v dermatologii (ATC: D01AC60)

Popis:

Léčivá látka přípravku bifonazol je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku
k místní léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami.
Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy
nebo brání jejich růstu.
Močovina (urea) v sadě na nehty změkčuje postižený nehet, což umožňuje jeho bezbolestné
odstranění (vztahuje se pouze k uvedené indikaci) a lepší průnik bifonazolu do postiženého
místa.

skladem 1 ks

374 Kč

Podrobný popis produktu CANESPOR 1X DENNE SADA NA NEHTY DRM UNG UGC 10GM+SA

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls223032/2010
Příbalová informace – VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
CANESPOR 1X DENNĚ SADA NA NEHTY
Léčivá mast na nehty
(Bifonazolum)
Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Kern Pharma S.L., Terrassa (Barcelona), Španělsko
Složení
100 g masti obsahuje bifonazolum 1g, urea 40g
Pomocné látky: tuk z ovčí vlny, bílá vazelína, bílý vosk
Indikační skupina
Dermatologikum, antimykotikum
Charakteristika
Léčivá látka přípravku bifonazol je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku
k místní léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami.
Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy
nebo brání jejich růstu.
Močovina (urea) v sadě na nehty změkčuje postižený nehet, což umožňuje jeho bezbolestné
odstranění (vztahuje se pouze k uvedené indikaci) a lepší průnik bifonazolu do postiženého
místa.
Indikace
Plísňové onemocnění nehtů na rukou i na nohou, bezbolestné odstranění nehtů.
Probíhající onemocnění se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí,
ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty.
Přípravek mohou užívat děti od 3 let a dospělí.
Kontraindikace
Přecitlivělost na bifonazol nebo na pomocné látky obsažené v přípravku.
Nežádoucí účinky
Mohou se objevit místní reakce okrajů nehtů nebo nehtového lůžka (např. podráždění, zarudnutí,
loupání). Ojediněle byla zjištěn i zánět kůže (kontaktní dermatitida). Velmi vzácně se může
vyskytnout alergická reakce na náplast nebo kontaktní alergie vyvolaná lanolinem. Tyto
nežádoucí účinky mají přechodný charakter a zmizí po přerušení léčby.

Při případném výskytu nežádoucích účinků anebo jiných neobvyklých reakcí se
o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.
Interakce
Účinky přípravku Canespor 1x denně a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu
Dávkování a způsob použití
Pokud lékař neurčí jinak, Canespor 1x denně se nanáší na infekcí postižený nehet jednou denně v
množství postačujícím na pokrytí celého nehtu tenkou vrstvou přípravku.
Po nanesení masti se nehet překryje náplastí a ponechá se přelepený 24 hodin. Náplast se mění
denně a po jejím odstranění se nehet (nebo celá ruka či noha) vloží asi na 10 minut do horké
vody. Změklá část nehtu se poté odstraní přiloženou škrabkou. Po osušení se znovu nanese
vrstva masti a nehet se překryje náplastí. Překrytí kůže u nehtu není obvykle nutné. Pokud se
výjimečně vyskytne podráždění, je vhodné nanést na kůži při nehtu před pokrytím náplastí
např. zinkovou mast.
Doba léčení
Popsaný postup je třeba denně pečlivě dodržovat a to tak dlouho, dokud nehtové lůžko není
hladké a žádná další změklá nehtová substance postižená plísní se již nedá odstranit. Podle závažnosti
infekce a tloušťky nehtu trvá léčba 7 - 14 dní. Mast působí jen na postiženou nehtovou
ploténku, zdravé části nejsou ovlivněny.
Po odstranění nehtu je vhodné pokračovat v protiplísňové léčbě přípravkem Canespor 1 x
denně krém po dobu cca 4 týdnů. Pokračování léčby přípravkem Canespor 1 x denně krém je
doporučeno jako doléčení případně se vyskytující kožní mykózy v okolí nehtu, která by mohla
zapříčinit opětovnou recidivu u již vyléčeného nehtu. Krém se v tomto případě nanáší na kůži v
oblasti nehtového lůžka vyléčeného nehtu.
Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné
reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Upozornění
Výsledek léčby závisí především na pečlivém odstranění postižených částí nehtu pomocí sady
na nehty Canespor 1x denně a pokud je kožní mykózou postiženo i okolí nehtu, tak i na následném
ošetřování nehtového lůžka krémem Canespor 1x denně.
Ve vzácných případech alergie na náplast je třeba použít jiné vodovzdorné náplasti případně
gumové rukavicové prsty.
Pokud nepostačí k léčbě náplasti ze soupravy, lze zakoupit vodovzdorné náplasti a podle potřeby
je přistřihnout.
Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.
U kojenců a dětí do 3 let může být Canespor 1x denně podáván pouze po poradě s lékařem a pod
pravidelným lékařským dohledem.

V těhotenství se smí Canespor 1x denně používat pouze po konzultaci s lékařem, během kojení
se nesmí nanášet na prsní bradavky.
Pacienti, u kterých došlo v minulosti k hypersenzitivní reakci na jiné imidazolové protiplísňové
látky (např. ekonazol, klotrimazol, mykonazol), musí přípravek užívat s velkou opatrností.
Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25.C.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
10 g masti + 15 náplastí + škrabka
Datum revize textu
3.12.2010
Canespor 1x denně
Sada na nehty
Rady a pokyny pro pacienty trpící nehtovou plísní
Sada na nehty Canespor 1x denně obsahuje
. mast proti plísním způsobující odloupnutí poškozeného nehtu
. škrabka na nehty, sloužící k odstranění změklé nehtové ploténky
. vodovzdorné náplasti na zalepení ošetřeného nehtu
. zařízení k vytlačování tub

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milý paciente,
Váš lékař zjistil, že trpíte nehtovou plísní. Plísňové onemocnění nehtů je nakažlivé a může přejít
z postižených nehtů na zdravé a poškodit je.
Dříve bylo většinou třeba postižené nehty odstranit chirurgicky, aby se následně mohl použít
lék proti plísním.
Sada na nehty Canespor 1x denně firmy Bayer umožňuje léčit nehtové plísně bezbolestně a to
během 4 až 6 týdnů.
text návodu k použití
Canespor 1x denně
Sada na nehty
Návod k použití při léčbě plísňových infekcí nehtů
1. Omyjte si postiženou ruku nebo nohu v teplé vodě a důkladně osušte.
2. Vložte tubu jejím rýhovaným koncem do mezery ve šroubovacím držadle a vše vsuňte do
štěrbiny lisu. Pomalu otáčejte držadlem doprava až proužek vytlačené masti odpovídá délce
postiženého nehtu.
3. Vytlačený proužek masti naneste na nehet. Nevtírejte!
4. Jednu polovinu náplasti přiložte na postižený nehet (diagram ukazuje spodní stranu nohy).
Pozor! Pro použití na menší nehty můžete náplast zmenšit na polovinu.

5. Přitlačte lepivé chlopně na spodní stranu prstu. (Diagram ukazuje spodní stranu nohy)
6. Druhou, nepřilepenou polovinu náplasti ohněte na spodní stranu prstu, postranní chlopně
tahem přilepte okolo prstu až na přední stranu. Důkladně přitlačte. (Diagram ukazuje
spodní stranu nohy).
7. Nyní náplast kryje postižený nehet jako ochranný obal. Takto zakrytý by měl nehet zůstat
24 hodin. (Diagram ukazuje vrchní stranu nohy)
8. Po 24 hodinách odstraňte náplast. Umyjte ruku nebo nohu znovu v teplé vodě a pečlivě
osušte.
9.

Opatrně odstraňte změkčenou nehtovou hmotu pomocí škrabky,určené pro tento účel.
Tuto proceduru opakujte dokud všechna postižená nehtová hmota není odstraněna a nehtové
lůžko není volné (asi 1 až 2 týdny).
Canespor 1x denně sada na nehty obsahuje vše co potřebujete pro počáteční léčbu nehtů postižených
plísňovou infekcí:
. Vodovzdorné náplasti k zalepení postiženého nehtu
. Protiplísňovou mast v hliníkové tubě. Díky praktickému zařízení k vytlačování obsahu tub
je vytlačení masti velmi snadné.
. Škrabka k odstranění změkčené nehtové hmoty