COLDREX TABLETY TBL 12

Kód: 0047710

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika (ATC: N02BE51)

Popis:

Coldrex Tablety Vám účinně pomohou, pokud Vás právě přepadla chřipka a Vy přesto musíte do práce.

skladem > 5 ks

80 Kč

Podrobný popis produktu COLDREX TABLETY TBL 12

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Coldrex Tablety Vám účinně pomohou, pokud Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sp.zn.sukls253664/2011 

Příbalová informace "VP" 

Informace pro použití, čtěte pozorně! 

COLDREX TABLETY 

Tablety 

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline 
Export Ltd., Brentford, Velká Británie 

Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko 
S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumunsko 
Složení: 

Léčivé látky: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg, 
Terpinum monohydricum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což 
odpovídá Acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě. 

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-
sorbát , natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110). 

Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum. 

Charakteristika: COLDREX TABLETY obsahuje paracetamol, léčivou látku s účinkem proti 
bolesti a horečce, odstraňující bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující horečku. 
Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. 
COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. 
COLDREX TABLETY neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. COLDREX TABLETY mají 
štíhlý tvar. 

Indikace: COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků 
chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i 
vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje 
vitamín C. 

Kontraindikace: COLDREX TABLETY se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, nebo ostatní 
složky přípravku. Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým 
onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu 
červených krvinek). Přípravek se nesmí užívat současně s některými léky k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo 
pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra. 
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení. 

Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin, 
onemocněním štítné žlázy, zvětšenou prostatou, průduškovým astmatem, deficitem glukózo-6-fosfát 
dehydrogenázy, onemocněním postihujícím mozkové cévy, při současné léčbě tricyklickými antidepresivy (léky 

proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti). 

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, Coldrex tablety může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
projevit u každého. 

Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí 1/10000 - 1/1000 a mohou se projevit jako: 

alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek 
(bronchospasmus), svědění, pocení 
změny krevního obrazu 
bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem 
vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost, 
halucinace, třes, otoky, poruchy vidění 
abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte 
Coldrex tablety užívat. 

Interakce: Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Pokud užíváte Coldrex tablety, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo léky 
odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol. 
Užívání přípravku COLDREX TABLETY s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci 
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které 
mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti 
epilepsii, nespavosti a některá antibiotika. Dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu, 
vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení. 
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých 
přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin. 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení 
nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu 
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního 
tlaku. 
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může 
snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater. 

Dávkování: Vždy užívejte Coldrex tablety přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně. 
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24 
hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou 
hmotností nad 60 kg. 
Mladistvým od 12 do15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. 
Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je 
třeba zapít tekutinou. 
 
Upozornění: Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného 
užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li COLDREX TABLETY, oznamte to lékaři při 
předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného 
poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře pokud máte 
problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva 
obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky 
onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte 
lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem 
ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky. 
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel. 
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce. 
Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nabo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit 
napětí a podrážděnost. 

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. 

Varování: Používejte pouze do data vyznačeného na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Balení: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet 


Datum poslední revize: 
8.8.2012 ás právě přepadla chřipka a Vy přesto musíte do práce.