DICLOREUM SUP 10X50MG

Kód: 0097631

Popis:

Při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů a menstruačních bolestech.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu DICLOREUM SUP 10X50MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90859/2011, sukls90865/2011 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

DICLOREUM 50, čípek 
DICLOREUM 100, čípek 
(diclofenacum natricum) 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Dicloreum 
50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek maximálně 7 dní. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek a k čemu se užívá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, 
čípek užívat 
3. Jak se přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK A K ČEMU 
SE UŽÍVÁ 

Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek patří mezi přípravky, které se nazývají nesteroidní 
antirevmatika. Léčivou látkou přípravku je diklofenak, který tlumí tvorbu látek, jež se podílí na 
rozvoji zánětu. 
Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od 
bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších 
dávkách aplikovaných několik dnů. Odstraněním svalové ztuhlosti a otoků kloubů umožňuje zlepšení 
subjektivního stavu. 

Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů, 
hlavy, zad a menstruačních bolestech 
Na doporučení lékaře se diklofenak používá k léčbě bolesti a otoků způsobených revmatickými 
onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida, 
juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubní (např. zánět šlach, šlachového váčku, kloubního 
pouzdra), k léčbě akutního záchvatu dny, bolestivých postižení v oblasti ušní, nosní a krční a při 
gynekologických zánětech. 

Přípravek Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek mohou dospělí pacienti užívat bez doporučení lékaře. 
Děti a mladiství mohou užívat Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek po doporučení lékařem pouze 
v indikaci juvenilní idiopatická artritida. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 
50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek 
- Jestliže jste přecitlivělý/á na diklofenak nebo na kteroukoli další složku přípravku. 
- Jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních 
antirevmatik (léků proti bolesti a revmatismu) objevila alergická reakce (např. průduškové 
astma nebo kopřivka). 
- Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do 
zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení). 
- Pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve 
vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky. 
- Při závažném srdečním selhání. 
- Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater. 
- Při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení. 
- Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství. 
- Pokud trpíte proktitidou (zánět sliznice konečníku). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek je 
zapotřebí 
- Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou 
chorobu žaludku či střev, krvácení nebo proděravění. Riziko krvácení trávicího traktu, vzniku 
vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob. 
- Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie dědičná metabolická porucha).
- Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin. 
- Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu - 
léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko 
se zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené 
dávkování a dobu léčby. 
- Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení). 
- Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstání či vyklenutí nosní sliznice (např.
nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího 
traktu (zejména ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu). 
- Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, poškození sliznice nebo jakékoliv jiné známky alergie). 
- Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 

Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, 
prosím, kontaktujte ihned svého lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo 
lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože 
současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce (vzájemné působení léků) a 
nežádoucí účinky: 
- Lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění) 
- Digoxin (používaný k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti) 
- Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku 
- Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a 
protialergickým účinkem) 
- Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin) 
- SSRI (léky proti depresím) 
 

- Antidiabetické léčivé přípravky 
- Methotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění) 
- Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu) 
- Chinolonová chemoterapeutika (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí) 
- Fenytoin (lék na epilepsii) 
- Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi hypolipidemika) 
- Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon) 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Neužívejte diklofenak v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období 
může ovlivnit Vaše dítě a může zpozdit porod. 
Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství. 
Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit 
Vaše dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy 
centrálního nervového systému, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace, svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Určeno pouze k zavádění do konečníku. 
Pokud je to možné, použijte toaletu a vyprázdněte střeva před zavedením čípku do konečníku. 

Dicloreum 50, čípek: 
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek 1 - 2 krát denně. 

Dicloreum 100, čípek: 
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek denně. 

Děti a mladiství 
Děti a mladiství užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě. Dávkování musí vždy určit 
lékař. 
U dětí s hmotností nad 20 kg se pohybuje denní dávka mezi 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti. Přesné 
dávkování určí lékař dle závažnosti onemocnění. 

Přípravek Dicloreum je dostupný také ve formě tablet o síle 50 mg a 100 mg. 
Léčbu tabletami a léčbu čípky lze na doporučení lékaře kombinovat tak, aby denní dávka nepřekročila 
150 mg léčivé látky. Podává se nejlépe 1 čípek večer a l enterosolventní tableta Dicloreum 50 ráno po 
snídani. 
Bez doporučení lékaře nepřekračujte celkovou denní dávku 100 mg. 


Jestliže jste užil(a) více přípravku Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek než jste měl/a 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, 
vyhledejte neprodleně lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100 čípek 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou 
dávku a pokračujte v předepsaném dávkování. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže. 
Krvácení trávicího traktu může mít někdy fatální následky, zejména u starších osob. 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce s následující četností výskytu: 
Velmi časté (1/10); časté (1/100, <1/10), méně časté (1/1,000, <1/100); vzácné (1/10,000, 
<1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi vzácné Agranulocytóza (pokles počtu granulocytů typ 
bílé krvinky v krvi a ksotní dřeni), 
chudokrevnost (včetně hemolytické a aplastické 
chudokrevnosti z důvodu nedostatečné tvorby 
krevních buněk nebo zvýšeného rozpadu 
červených krvinek), trombocytopenie (snížené 
množství krevních destiček v krvi), leukopénie 
(snížené množství bílých krvinek v krvi -změny 
krevního obrazu). 
Poruchy imunitního systému 
Vzácné 

Velmi vzácné 
Hypersenzitivita (přecitlivělost), anafylaktické a 
anafylaktoidní reakce (alergické reakce včetně 
nízkého krevního tlaku a šoku). 
Angioneurotický edém (otok vznikající na 
různých místech organismu : podkoží obličeje, 
sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující 
obtíže podle postiženého místa). 
Psychiatrické poruchy 
Velmi vzácné 

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, 
podrážděnost, psychické obtíže. 
Poruchy nervového systému 
Časté 
Vzácné 
Velmi vzácné 


Bolesti hlavy, závratě. 
Spavost. 
Parestézie (mravenčení), poruchy paměti, křeče, 
úzkost, třes, aseptická meningitida (nehnisavý 
zánět mozkových blan), poruchy chuti, 
cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková 
příhoda, mozkové infarkty, mozkové krvácení). 
Poruchy oka 
Velmi vzácné Poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění. 
Poruchy ucha a labyrintu 
Časté 
Velmi vzácné 
Závrať. 
Tinitus (ušní šelest), poruchy sluchu. 
Srdeční poruchy 
Velmi vzácné 

Zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční 
selhání, infarkt myokardu. 
Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné Vysoký krevní tlak, zánět cév. 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Vzácné 
Velmi vzácné 
Astma (včetně dušnosti). 
Pneumonitida (zánět plicní tkáně). 
Gastrointestinální poruchy 
Časté 

Vzácné Velmi vzácné 
Nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha 
trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie 
(ztráta chuti k jídlu). 
Zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení 
s příměsí krve, krvácivý průjem, černá stolice, 
vřed v trávicím traktu (s nebo bez krvácení a 
proděravění). 
Zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením, 
zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou - 
chronické zánětlivé onemocnění nejčastěji v 
počáteční části tlustého střeva), zácpa, zánět ústní 
dutiny (včetně vředů), zánět jazyka, poruchy v 
oblasti jícnu, diaphragm-like (příčné) zúžení střev, 
zánět žlučníku. 
Poruchy jater a žlučových cest 
Časté 
Vzácné 
Velmi vzácné 
Zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy). 
Zánět jater, žloutenka, poruchy jater. 
Prudce probíhající zánět jater, nekróza jater 
(odumření), selhání jater. 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Časté 
Vzácné 
Velmi vzácné 

Vyrážka. 
Kopřivka. 
Puchýřky na kůži, ekzém, zčervenání, multiformní 
erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův 
syndrom poléková vyrážka, toxická epidermální 
nekrolýza (Leyellův syndrom poléková 
vyrážka), zánět kůže s odlupováním částeček 
kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, purpura 
(tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická 
purpura, svědění. 
Poruchy ledvin a močových cest 
Velmi vzácné 


Akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v 
moči, nefrotický syndrom (soubor příznaků 
provázející různé typy onemocnění ledvin - 
přítomnost bílkoviny v moči, snížení množství 
bílkovin v krvi, otoky a některé další příznaky), 
intersticiální nefritida (zánět mezibuněčných 
ledvinných prostorů), renální papilární nekróza 
(odumření tkáně). 
Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace 
Vzácné Otoky. 

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i 
následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z 
dostupných údajů nelze určit). 
Zrychlená srdeční činnost, otoky víček, otoky v oblasti jícnu, generalizovaný edém (otok rozšířený na 
celý orgán nebo organismus), zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, 
diabetes mellitus (cukrovka), svalová bolest, neuróza (psychická porucha), stav zmatenosti, krátké 
bezvědomí, snížené množství vylučované moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, angioedém (otok 


vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a 
způsobující obtíže podle postiženého místa), zánět kůže, cirkulační kolaps (selhání krevního oběhu). Léky jako je Dicloreum mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek obsahuje 

Dicloreum 50, čípek: 
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg v 1 čípku. 
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený 
tuk. 

Dicloreum 100, čípek: 
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg v 1 čípku. 
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk. 

Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravky jsou ve formě krémově bílých čípků torpédovitého tvaru. 
Velikost balení: 10 čípků 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.12.2012

Podobné produkty

 • DICLOFENAC AL 25 TBL OBD 20X25MG

  Kód: 0075603

  Přípravek Diclofenac AL 25 obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se...

  56 Kč
  skladem 4 ks
 • AESCIN-TEVA TBL FLM 30X20MG

  Kód: 0107806

  K léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku...

  70 Kč
  79 Kč -11% skladem 4 ks
 • IBALGIN 400 (IBUPROFEN 400) TBL OBD 100X400MG

  Kód: 0032082

  Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních pr...

  123 Kč
  133 Kč -8% skladem > 5 ks