ELMEX GEL 1X25GM

Kód: 0015487

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické přípravky (ATC: A01AA51)

Popis:

Prevence vzniku zubního kazu, léčba počínajícího zubního kazu, snížení citlivosti obnažených zubních krčků, stavy spojené se zvýšeným obrušováním zubní skloviny.

skladem > 5 ks

203 Kč

Podrobný popis produktu ELMEX GEL 1X25GM

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1b ke sdělení sp.zn.sukls232615/2012 

Příbalová informace Informace pro uživatele 

Elmex gelée 
Zubní gel 
25 g 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Elmex 
gelée musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Výrobce 
GABA GmbH, Lörrach, Německo 

Držitel rozhodnutí o registraci 
GABA GmbH, Lörrach, Německo 

Složení 
1 g zubního gelu obsahuje: 
Léčivé látky Aminfluorida mixta 33,190 mg 
(Olaflurum 30,32 mg 
Dectaflurum 2,87 mg) 
Natrii fluoridum 22,10 mg 
(odpovídá 12,5 mg fluoridu) 

Pomocné látky: Propylenglykol, hyetelosa, sacharin, jablečné aroma, menthonové aroma,
banánové aroma, silice máty kadeřavé, silice máty peprné, čištěná voda 

Indikační skupina 
Stomatologikum 

Charakteristika 
Přípravek Elmex gelée obsahuje aminfluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny. 
Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a 
snižují tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo 
potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního 
kazu, nebo jeho vývoj zpomalují 

Indikace 
Přípravek Elmex gelée se užívá k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny, k léčbě 
počínajícího zubního kazu (remineralizace), k ochraně a ošetření citlivých zubů. 
Přípravek je určen pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé. 

Kontraindikace 

Přípravek Elmex gelée se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivé látky přípravku nebo na 
jakoukoliv další složku přípravku, a při narušení povrchu sliznice dutiny ústní (eroze povrchu 
sliznice). 
Přípravek se dále nesmí užívat při fluoróze kostí nebo zubní skloviny (křídově bílé, později 
hnědavé skvrny nepravidelně rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění 
fluoru při nadměrném přívodu fluoru do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na 
trvalém chrupu, který se vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoru do organismu). 
Přípravek Elmex gelée by se neměl používat u dětí do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný 
polykací reflex. Přípravek by rovněž neměly užívat osoby s nekontrolovatelným polykacím 
reflexem. 
Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem 
do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým zubním lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
V těhotenství a při kojení je možno Elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení 
lékaře. 

Nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Elmex gelée nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Občas může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní.V takových případech se 
nedoporučuje další aplikace přípravku. 
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání 
přípravku s lékařem. 

Interakce 
Informujte, prosím, svého lékaře, zubního lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte 
nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla 
nepříznivě ovlivněna. Rovněž vápník, hořčík (např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích 
zvaných antacida užívaných proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku 
Elmex gelée snížit. 

Dávkování a způsob použití: 
Prevence zubního kazu u dospělých a dětí od 6 let: 
Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček 
nanese přibližně 12 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel 
by se neměl polykat a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje 
vyplivnout. Dospělí si po použití přípravku nevyplachují ústa, u dětí se po 2 minutách 
působení doporučuje ústa lehce vypláchnout. 
Děti ve věku 6-8 let by měly přípravek používat pod dohledem rodičů. 

Ošetření citlivých zubů: 
Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 kapka nebo nejvýše 2 cm (0,5 g) přípravku Elmex
gelée 23x týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby 
jemným kartáčkem a roztírá se velmi jemně. 

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci 
Dospělí a děti od 8 let 

Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí 
individuální lžičky. Doporučené množství gelu je 68 g ( 2432 cm), doba působení by měla 
být omezena na 5 minut. Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem 
ke kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji. 

Přípravek Elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace 
přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně. 

Upozornění 
Děti ve věku od 6 do 8 let by měly přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej 
nepolykaly a byla dodržena doba působení. 
Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 12-14 let věku) denní příjem fluoridů trvale 
překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. 
Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však 
viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí. 

Předávkování 
Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoru/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, 
průjmu a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje 
pití mléka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte 
ihned lékaře. 

Uchovávání 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu. 

Varování 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Po otevření spotřebujte do 3 měsíců. 

Balení 
Polyethylénová tuba, kterou lze postavit na uzávěr, s obsahem 25 g (na 40 aplikací). 

Datum poslední revize 
19.12.2012