JOX SPR 1X30ML

Kód: 0001674

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Krční léčiva (ATC: R02AA15)

Popis:

Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, který ničí řadu choroboplodných zárodků (baktérie, plísně, některé viry) a proto je JOX® vhodný k dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále JOX  obsahuje allantoin, který působí protizánětlivě. 

skladem 3 ks

108 Kč
110 Kč -2 %

Podrobný popis produktu JOX SPR 1X30ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!
 
JOX, orální sprej
JOX, koncentrát pro přípravu kloktadla

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI, VÝROBCE
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

SLOŽENÍ
Léčivé látky
Povidonum  iodinatum 85 mg, allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku

Pomocné látky
levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, ethanol 96%, propylenglykol, čištěná voda.

Obsah sodíku: 0,44 mg v 1 ml

INDIKAČNÍ SKUPINA
Otorinolaryngologikum, dezinficiens.  

CHARAKTERISTIKA
Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, který ničí řadu choroboplodných zárodků (baktérie, plísně, některé viry) a proto je JOX® vhodný k dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále JOX  obsahuje allantoin, který působí protizánětlivě. 

INDIKACE
Bez porady s lékařem můžete JOX  používat pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní (afty a pod.), jazyka, hltanu a mandlí.
JOX  se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu - angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty,  při chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách, při prvních příznacích chřipkových onemocnění (škrábání v krku) a k předcházení infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky a po ozáření.  Dále se používá u angín, vyvolaných streptokoky, a to  jako podpůrná léčba při současné léčbě antibiotiky. Vhodnost použití přípravku JOX u těchto stavů určí Váš lékař.
Dětem od 6 do 12 let je vždy možno JOX  podávat pouze na doporučení lékaře.
Orální sprej mohou používat děti  starší 8 let i mladiství a dospělí.
Koncentrát pro přípravu kloktadla  mohou používat děti od 6 let i mladiství a dospělí.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na jód a další složky přípravku, při zvýšené funkci štítné žlázy, srdeční nedostatečnosti, 2 týdny před a po plánovaném vyšetření nebo léčbě radioaktivním jódem a při vážných poruchách funkce ledvin. Přípravek se nesmí podávat v těhotenství a při kojení. 
U zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem, lze JOX  používat pouze na doporučení lékaře. Rovněž u pacientů s nedostatečnou funkcí jater musí o vhodnosti užívání přípravku JOX  rozhodnout lékař.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
JOX  je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, pocit horka, zarudnutí). V ojedinělých případech můžete pozorovat pálení v místě použití zejména po spreji  (převážně u dětí) a sucho v ústech, které obvykle mají přechodný charakter.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku JOX  poraďte s lékařem.
Při vzácném výskytu vážných reakcí z přecitlivělosti (dušnost,  popř. otoky rtů, jazyka, očních víček, dlaní nebo pohlavních orgánů) přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!

INTERAKCE
Účinky přípravku JOX a účinky jiných současně používaných léků k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se mohou navzájem ovlivňovat.
JOX se nesmí používat současně s jinými léky k dezinfekci dutiny ústní a hltanu, zejména 
s peroxidem vodíku.

DÁVKOVÁNÍ 
Orální sprej
Dospělí a děti od 8 let:
Dávkování určí lékař. Obvykle se používá (aplikuje) 2 až 4krát denně , v případě potřeby a dobrém léčebném efektu možno aplikovat i častěji (po 4 hodinách) až  3 vstřiky vpravo i vlevo, maximálně však 6krát denně. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. 
Po sejmutí ochranného krytu se nasadí aplikátor. Stiskne se asi 2 až 3 x než se roztok nasaje do rozprašovače a po stisku začne vystřikovat. Pak se vloží konec aplikátoru do úst a při zavřených ústech a zadrženém dechu se 2krát stiskne tlačítko rozprašovače tak, aby jedna dávka směřovala vpravo a jedna vlevo. Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor před použitím omyjte horkou vodou.

Koncentrát pro přípravu kloktadla
Dospělí a děti od 6 let
Po naředění vodou v poměru 1:20 nebo 1:40 (tj. 2,5 až 5 ml podle přiložené odměrky nebo 1/2 až 1 čajovou lžičku do 100 ml vody) se ústa vyplachují nebo se zředěným roztokem kloktá. Dávkování určí lékař. Obvykle se výplachy nebo kloktání provádí 2 - 4krát denně, a to vždy s odstupem min. 4 hodin od předchozí aplikace. Maximálně je možno výplachy provádět 6krát denně. Roztok nepolykejte.

UPOZORNĚNÍ
Neužívat vnitřně!
Při použití spreje chraňte oči a přípravek nevdechujte!
Sprej lze použít u dětí od 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech a nepolykat při vstřikování přípravku.
O vhodnosti současného používání přípravku JOX  s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem.
Při předpisu jiných léků s místním účinkem v dutině ústní a hltanu oznamte lékaři, že používáte přípravek JOX .
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí vyhledejte lékaře.
Oba přípravky obsahují 18,6 %  ethanolu, neobsahují cukr. 
Při náhodném požití většího množství přípravku JOX  dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
Koncentrát pro přípravu kloktadla.
Skleněná nádobka  s obsahem 50 nebo 100 ml roztoku,  odměrka.

Orální sprej.
Umělohmotná nádobka s mechanickým rozprašovačem s obsahem 30 ml roztoku,  ústní aplikátor. 

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
9.1.2010