KINEDRYL TBL 10

Kód: 0017996

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika (ATC: A04AD)

Popis:

Chystáte se na cesty? Nezapomeňte si přibalit Kinedryl, lék k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení, při cestování dopravními prostředky.

skladem > 5 ks

90 Kč

Podrobný popis produktu KINEDRYL TBL 10

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Pamatujte, že nemusíte projít těžkou zkouškou zažívacího ústrojí, často zastavovat nebo mít připravenou zásobu igelitových pytlíků, abyste si mohli užít vytouženou dovolenou. Přípravek Kinedryl® se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). 

Ať už se chystáte cestovat na rodinnou dovolenou, na služební cestu nebo jedete někoho navštívit, či pouze rádi jezdíte autem, autobusem, vlakem, létáte letadlem, plavíte se lodí, vždy je dobré mít u sebe tento lék Kinedryl, který uleví od příznaků nevolností vzniklých cestováním a pomůže jim předcházet.
Ať už sjíždíte dlouhé kilometry silnic, brázdíte oceány či krájíte oblohu nadzvukovou rychlostí, máte vždy jistotu, že KINEDRYL® cestuje s Vámi a jeho cílem je zbavit Vás obav z nepříjemných okamžiků, které často cestování provází.
Velkou popularitu u zákazníků si KINEDRYL® získal především historií prověřenou účinností, rychlou a efektivní pomocí při předcházení i léčbě nevolností během cestování a snadným použitím.

KINEDRYL® je vhodný také pro děti od 2 let, kterých se obtíže z cestování týkají možná nejčastěji. Nezapomeňte použít výrobek, když vypravujete Vaše dítko na dětský tábor, na výlet se školou, na pouť nebo na projížďku parníkem. 
Ve spodní části této stránky je možné dovědět se TIPY A TRIKY "Jak můžete pomoci dětem, aby jim nebylo při cestování špatně".


účinně tlumí tlaky v žaludku či nevolnosti
používá bez doporučení lékaře
je vhodný také pro děti od 2 let

KINEDRYL® účinně tlumí příznaky kinetózy jako jsou tlaky v žaludku či nevolnosti, které následně přechází ve zvracení a dokáží velmi znepříjemnit cestování dopravními prostředky.
Přejeme Vám co nejvíce nacestovaných kilometrů a spoustu úžasných zážitků nejen z dovolené, ale i z cest, které Vás k těmto zážitkům snad vždy bezpečně přivedou.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Kinedryl tablety 
(moxastini teoclas, coffeinum anhydricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kinedryl musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl používat
3. Jak se přípravek Kinedryl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Kinedryl uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KINEDRYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře lze přípravek použít také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu (při Meniérově nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KINEDRYL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Kinedryl
- jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Kinedryl
- jestliže máte zelený zákal (glaukom)
- jestliže máte zvětšenou prostatu
- jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
- v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby
- v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky na spaní a uklidnění)
- v případech, kde je nežádoucí ospalost
- nepodávejte dětem mladším než 2 roky
- během užívání přípravku Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických nápojů

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kinedryl je zapotřebí
- jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu
- jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy
- jestliže máte chronické onemocnění plic
- jestliže trpíte poruchou ledvinových funkcí
- jestliže máte epilepsii

Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl může ovlivnit jejich účinek. Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, léků proti křečím a snižuje účinek léků proti nadměrné srážlivosti krve, tablet proti cukrovce a antikoncepčních přípravků. 
Tlumivý účinek přípravku Kinedryl zvyšuje zejména alkohol a různé léky ovlivňující psychiku (léky na spaní, na uklidnění, inhibitory monoaminooxidázy, inhibitory acetylcholinesterázy).
Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.
Lék může ovlivnit výsledky alergenových kožních testů, proto je potřeba ho několik dní před testy neužívat.

Těhotenství a kojení
Těhotenství: Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství.
Kojení: Přípravek Kinedryl nesmí být používaný během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kinedryl může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje a na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Bylo-li u Vás zjištěno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KINEDRYL UŽÍVÁ

Prevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky

Dospělí

1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat 1 tabletu v intervalu 2-3 hodin. V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut 1 tabletu až po maximálně 4 tablety. Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.


Děti do 15 let

Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se
užije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát
zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.


Děti do 2 let

Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.


Meniérova choroba a další vestibulární poruchy 
Dospělí ležící pacienti užívají 2 4 tablety 2 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně.

Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Kinedryl, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Kinedryl se projevuje závratěmi, spavostí, slabostí až ztrátou vědomí. 
Jestliže jste užil(a) více tablet, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinedryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí nebo změn zdravotního stavu se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.

Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost, prouchy koncentrace nebo podrážděnost.
Dále se může objevit sucho v ústech, bolest hlavy, těžkosti s močením a zadržování tekutin. Mohou se vyskytnout také poruchy zraku (neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko), snížení krevního tlaku a zrychlení pulsu zejména u starších pacientů. Vzácně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, zčervenání kůže, vyrážka a poruchy krvetvorby. V ojedinělých případech může přípravek Kinedryl u citlivějších osob vyvolat místní podráždění trávícího systému projevující se jako průjem nebo naopak zácpa, případně nevolnost nebo bolesti břicha. Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxnímu neklidu a ojediněle ke vzniku epileptických křečí. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KINEDRYL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Kinedryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kinedryl obsahuje
Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý

Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, opatřené na jedné straně čtvrtícím znakem.
Tabletu lze dělit na čtyři stejné části nebo na dvě stejné poloviny.

Kinedryl tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací; 
velikost balení 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.12. 2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:41366/2009

INFORMACE O VÝROBCI
Noventis je česká firma se sídlem ve Zlíně a své aktivity rozvíjí v oblasti farmacie, doplňků stravy a kosmetiky. Vlastní certifikát GMP - Správné výrobní praxe. Na konečný přípravek i samotnou výrobu a skladování našich výrobků jsou kladeny vysoké nároky. Výrobky jsou pod neustálou kontrolou interních laboratoří i pod kontrolou příslušných státních orgánů zodpovědných za kvalitu farmaceutické výroby a distribuce. Základem celého sortimentu jsou vysoce kvalitní, pečlivě vybírané, vstupní suroviny farmaceutické kvality.

Tipy pro vás

Jak můžete pomoci dětem, aby jim nebylo při cestování špatně

Volte pečlivě dobu odjezdu.
Snažte se necestovat přes poledne, kdy je největší horko a sluneční záření je nejintenzivnější. Pokud pojedete v noci, vaše dítě bude pravděpodobně unavené a nevolnost zaspí. Snažte se dítko zabavit. Rozvoj nevolnosti hodně souvisí s psychickým stavem dětí. Nestrašte potomka předem, že mu bude určitě špatně. Raději pro něj připravte různorodé aktivity, kterými se zabaví. S dítětem si hodně povídejte, hrajte slovní fotbal, zpívejte. Když už se mu špatně udělá, uklidněte ho.
Přísun potravy před jízdou. Lidé s kinetózou by neměli cestovat nalačno, ale ani přejedení. Dítěti dejte lehké jídlo, které dobře snáší.
Jeďte ohleduplně. Řidič by neměl jet příliš rychle a prudce zatáčet. Prudká změna rychlosti a směru jízdy může vyvolat intenzivnější rozpor mezi vjemy mozkových receptorů a samotného těla dítěte.
Vyberte správné místo. V autobuse dítě posaďte dopředu, těsně za řidiče. Otřesy jsou v těchto místech menší a v případě nevolnosti se dostane rychleji ke dveřím. V autě, je-li to možné, posaďte dítě na místo spolujezdce. V přední části vozidla jsou nevolnosti méně časté než na zadních sedadlech. V letadle je nejstabilnější místo na sedadlech mezi křídly. Ve vlaku je nejvhodnější sedět co nejblíže středu vagónu po směru jízdy. Na lodi bude dítěti nejlépe v místech uprostřed lodi a soustředit by se mělo spíše na oblohu než na mořské vlny.
Přizpůsobte vnější vlivy. Děti mohou dráždit různé pachy nebo naopak vůně, proto je odstraňte a častěji větrejte. Problémy mohou působit i sluneční paprsky, eliminovat je můžete použitím ztmavujících fólií na okna. Dělejte pravidelné přestávky.

Co je to kinetóza a jaké bývají nejčastější projevy

Pojmem kinetóza se označuje stav, který se projevuje zpočátku jenom pocitem na zvracení (nauzeou) provázeným bledostí a pocením, později zvracením (vomitem), které však nepřináší úlevu. Ačkoliv se většinou nepříjemné pocity týkají trávícího ústrojí (žaludku), problém vzniká ve středním uchu a následně v mozku. S kinetózou se nejčastěji setkáte v případě cestování, nezřídka však může doprovázet pohled na jedoucí či pohybující se předměty, tekoucí vodu; snadno může vzniknout i na kolotoči. 

V průběhu jízdy dopravním prostředkem jsou totiž do mozku odesílány dvě protichůdné informace o tom, co se děje s Vaším tělem. Oči, které se dívají ven zaznamenají pouze nepatrný pohyb, naopak tělo dostává jasný signál o tom, že je v pohybu. Rozpor mezi těmito vjemy způsobuje konflikt, který nedokáže mozek sladit. V centrální nervové soustavě pak dochází k dezorientaci a podráždění vegetativního nervstva s následným projevem kinetózy.

Kinetóza si nevybírá. Obecně sice platí, že se kinetóza častěji vyskytuje u osob mladších (především u dětí) než u starších a svoji roli může také sehrát plnost žaludku, avšak jasné vysvětlení těchto důvodů a zároveň zaručené doporučení k eliminaci kinetózy bez použití zklidňujících přípravků není zatím známo. Kinetóza, resp. cestovní nevolnosti nejsou ničím výjimečným a není se tedy opravdu za co stydět.