Lioton 100 000 gel 1X50 gramů

Kód: 0083106

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vazoprotektiva, venofarmaka (ATC: C05BA03)

Popis:

Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění
zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů),
poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.
Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako
např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu
povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů,
pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění
povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

skladem 1 ks

185 Kč

Podrobný popis produktu Lioton 100 000 gel 1X50 gramů

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls1362/2008
Příbalová informace – Informace pro uživatele
Lioton 100 000 gel
Gel
Heparinum natricum
Držitel rozhodnutí o registraci:
A.Menarini, Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Florencie, Itálie
Výrobce:
A.Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie
Složení:
Léčivá látka:
Heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu
Pomocné látky:
Karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, levandulová
silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda
Farmakoterapeutická skupina:
Dermatologikum, venofarmakum
Indikace:
Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění
zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů),
poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.
Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako
např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu
povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů,
pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění
povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).
Kontraindikace:
Lioton 100 000 gel nesmí být používán při přecitlivělosti na heparin nebo kteroukoli jinou látku
obsaženou v přípravku.
Odpovídající data o použití přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto ho
těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem.
Nežádoucí účinky:
Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti.
Alergické reakce na heparin nanášený na kůži se vyskytují velmi vzácně. Reakce z přecitlivělosti,
např. zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku
rychle vymizí.

Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí, které nejsou popsány v
této příbalové informaci, se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Interakce:
Podávání heparinu může prodloužit u pacientů léčených perorálními antikoagulancii (léky tlumící
srážlivost krve) protrombinový čas (dobu, za kterou dojde ke srážení krve). Proto užíváte-li léky
ovlivňující srážení krve, poraďte se o užívání přípravku Lioton 100 000 gel s lékařem.
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti
současného používání přípravku Lioton 100 000 gel s jinými léky se poraďte s lékařem.
Dávkování:
3–10 cm dlouhý proužek gelu se jednou až třikrát denně nanese na kůži nad postiženým místem a
jemně se rozetře, aby bylo usnadněno jeho vstřebání.
Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nesmí přípravek používat děti. Obvyklá
délka léčby je 2–3 týdny.
Upozornění:
Lioton 100 000 gel nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou
hnisající pokožku.
Používání přípravku Lioton 100 000 gel při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze na
doporučení lékaře.
Lioton 100 000 gel obsahuje pomocné látky methyl- a propylparaben, a proto nesmí být používán
pacienty přecitlivělými na parabeny.
Pokud při léčbě přípravkem Lioton 100 000 gel nedojde do týdne ke zlepšení onemocnění, nebo se
stav naopak zhoršuje, poraďte se neprodleně s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte gel déle
než dva až tři týdny.
Předávkování:
Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. Pokud by došlo k předávkování, účinek heparinu může
být neutralizován protaminsulfátem.
Uchovávání:
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Varování:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení:
Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Datum poslední revize
7.4. 2010