MILGAMMA N CPS MOL 50

Kód: 0013816

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy (ATC: A11DB)

Popis:

U stavů se zvýšenou potřebou vitaminů skupiny B.

skladem 1 ks

317 Kč
321 Kč -1 %

Podrobný popis produktu MILGAMMA N CPS MOL 50

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č. j.: sukls3755/2005
Příbalová informace - RP (slouží k usnadnění manipulace, netiskne se!)
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Milgamma N
Měkké tobolky
Držitel registračního rozhodnutí
Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG
Böblingen, Německo
Výrobce
a) R.P. Scherer Germany GmbH Co.KG,
Eberbach, Německo
b) C.P.M. Contract Pharma GmbH Co.KG, 
Feldkirchen-Westerham, Německo
Složení
1 tobolka obsahuje:
léčivé látky: 
Benfotiaminum 40 mg
Pyridoxini hydrochloridum 90 mg
Cyanocobalaminum 250 g
pomocné látky:
tuky, čištěný řepkový olej, sojový lecitin, homovanilin, hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172)
Indikační skupina:
Vitamíny.
Charakteristika:
Kombinace vitamínů skupiny B (B1 ve formě benfotiaminu, B6 a B12).
Vitamíny skupiny B obsažené v přípravku jsou nezbytné pro metabolismus nervových buněk.
Vitamín B1 je v přípravku obsažen ve formě benfotiaminu, který je, proti klasické formě vitamínu B1, rozpustný v tucích. Tím se podstatně lépe vstřebává, v organismu je lépe dostupný a je i lépe využíván. Na rozdíl od thiaminu nevyvolává zácpu ani nepříjemný tělesný pach a je odolnější vůči odbourávání.
Indikace:
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících především periferní nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu, kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B. 
Kontraindikace
Přípravek nesmí používat pacienti s přecitlivělostí na látky obsažené v přípravku. Nesmí se používat během těhotenství a v období kojení.
Pacienti trpící psoriázou (lupenkou) musí mít pro užívání přípravku závažné důvody: vitamín B12 může zhoršit kožní projevy.
Pacienti s nádorovým onemocněním by přípravek neměli užívat.
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Nežádoucí účinky
V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu akné nebo ke svědění kůže až vyrážce. Případný výskyt nežádoucích projevů nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte lékaři. 
Interakce
Účinky přípravku Milgamma N tobolky a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, ať již se jedná o léky na lékařský předpis nebo bez něj. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lék, informujte jej, že již užíváte Milgamma N. 
Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy.
Dávkování a způsob podávání
Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 tobolka 3krát denně. Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte trochou tekutiny.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Balení
20, 50 a 100 tobolek, klinická balení po 500, 1000 a 5000 tobolkách.
Datum poslední revize: 24. 3. 2010