Panthenol spray SPR 130 g

Kód: 0013803

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu ran a vředů (ATC: D03AX03)

Popis:

Dexpanthenol je analog kyseliny panthotenové (vitamín B5), který se podílí na řadě reakcí v organismu a je potřebný pro normální činnost epitelu (povrchových kožních a slizničních buněk.)

skladem > 5 ks

129 Kč

Podrobný popis produktu Panthenol spray SPR 130 g

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Panthenol Spray
(Dexpanthenolum)
Kožní sprej, suspenze

Držitel rozhodnutí, výrobce
Chauvin ankerpharm GmbH
Brunsbütteler Damm 165-17313581  Berlín, Německo

Složení
Léčivá látka: Dexpanthenolum 4,63g ve 100 g spreje 
Pomocné látky: zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol , lehký tekutý parafin, peroctová kyselina, čistěná voda, směs propanu, butanu a isobutanu jako plynů napomáhajících rozprašování spreje 

Indikační skupina
Dermatologikum, vitamín

Charakteristika
Dexpanthenol je analog kyseliny panthotenové (vitamín B5), který se podílí na řadě reakcí v organismu a je potřebný pro normální činnost epitelu (povrchových kožních a slizničních buněk.)

Indikace
Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic, tj. poranění kůže jako odřeniny, popáleniny, opaření, aseptické operační rány, špatně se hojící kožní transplantáty, trhliny v kůži u málo elastické pokožky – fisúry, ragády (praskliny, trhliny). Dále napomáhá léčení puchýřovitých zánětů kůže, zánětů kůže vyvolaných slunečním zářením a oparů způsobených slunečním zářením. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a může být použit (pod dohledem dospělých) u dětí všech věkových skupin. Panthenol Spray mohou používat i těhotné a kojící ženy. Kontraindikace
Přecitlivělost na léčivou látku nebo pomocné látky přípravku 

Nežádoucí účinky
Pouze vzácně dochází k reakcím z přecitlivělosti na obsahové látky přípravku projevující se svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.  
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Lékaře vyhledejte i v případě, že se hojení nezlepšuje či dokonce zhoršuje.
Interakce
Interakce nejsou dosud známé.
Dávkování a způsob podání 
Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se přípravek na postižené místo několikrát denně ze vzdálenosti 10 – 20 cm. Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru. Před každým použitím nádobu silně protřepte. 

Upozornění
Při předávkování přípravku nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým slunečným zářením a teplotami nad 50° C.  Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni. Pozor – hořlavina. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu.

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

Velikost balení
 1 x 130 g v tlakové nádobce s ventilem

Datum poslední revize: 
11.2.2009