Rennie Spearmint bez cukru žvýkací tablety 36ks

Kód: 0047924

Popis:

Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání
sliznici žaludku a tenkého střeva tím, že působí proti překyselení žaludeční šťávy.
Žvýkací tablety neutralizují přebytečné žaludeční kyseliny a obnovují normální
rovnováhu ve složení žaludeční šťávy. Tak jsou žaludeční a střevní sliznice chráněny
proti škodlivým vlivům. Jelikož jsou žvýkací tablety dobře rozpustné, nastupují
účinky přípravku rychle.

skladem 4 ks

89 Kč

Podrobný popis produktu Rennie Spearmint bez cukru žvýkací tablety 36ks

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls155349/2012
Příbalová informace – VP
Informace pro použití, čtěte pozorně !
Rennie spearmint bez cukru
Žvýkací tablety
Výrobce:
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie
Držitel registračního rozhodnutí:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Složení
Léčivé látky: Calcii carbonas 680 mg, Magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg
Pomocné látky: Sorbitol, bramborový škrob, předželatinovaný kukuřičný škrob,
magnesium-stearát, mastek, lehký tekutý parafín, aroma máty kadeřavé, sodná sůl
sacharinu.
Indikační skupina
Antacidum
Charakteristika
Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání
sliznici žaludku a tenkého střeva tím, že působí proti překyselení žaludeční šťávy.
Žvýkací tablety neutralizují přebytečné žaludeční kyseliny a obnovují normální
rovnováhu ve složení žaludeční šťávy. Tak jsou žaludeční a střevní sliznice chráněny
proti škodlivým vlivům. Jelikož jsou žvýkací tablety dobře rozpustné, nastupují
účinky přípravku rychle.
Indikace
Přípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety se užívá při žaludečních
obtížích vyvolaných překyselením žaludku (pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání,
pocit na zvracení – nausea, plynatost). Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety
mohou být užívány v doporučených dávkách i při žaludečních obtížích vyvolaných
překyselením v průběhu těhotenství. Přípravek mohou užívat i kojící matky. Přípravek
Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety je určen pro dospělé a mladistvé od 15
let.
Kontraindikace
Léčivý přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou léčivou nebo
pomocnou látku, při zvýšené hladině vápníku a hořčíku v krvi a moči, při těžkém
poškození ledvin a při střevní neprůchodnosti. Přípravek Rennie spearmint bez cukru
žvýkací tablety není vhodný pro děti do 15 let. Při omezené činnosti ledvin se má
Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety užívat pouze na doporučení lékaře.

Nežádoucí účinky
Při léčebných dávkách se nežádoucí účinky prakticky nevyskytují. Při několikaměsíčním užívání vysokých dávek uhličitanu vápenatého může dojít ke zvýšení hladiny kalcia v krvi, v moči, k alkalizaci moče, event. může dojít až k selhání ledvin. Zcela ojediněle se vyskytují alergické reakce, které se projevují zarudnutím kůže, angioedémem (otok rtů, jazyka, jícnu) nebo i anafylaxí (dušnost, zrychlení tepové frekvence, celková slabost až ztráta vědomí)
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.
Interakce
Účinky přípravku Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích , které v současné době užíváte nebo které začnete užívat během léčby přípravkem Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety a to jak na lékařský předpis, tak bez něj. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte přípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety. Může být ovlivněno vstřebávání a vylučování jiných, současně užívaných léků a týká se to zvláště těch, které se vstřebávají pouze v kyselém prostředí. Proto se nedoporučuje současné užívání Rennie spearmint bez cukru žvýkacích tablet s jinými léky. (např. tetracykliny, salicyláty, vitaminem D). Má se dodržovat odstup asi 2 hodin mezi podáním tohoto přípravku a jiného léku.
Dávkování a způsob použití
Pokud lékař neurčí jinak užívají dospělí a děti starší 15-ti let 1 – 2 žvýkací tablety mezi dvěma jídly nebo při obtížích. Neužívejte více než 16 tablet za 24 hodin. Antacida se doporučuje užívat pro příležitostnou léčbu a všeobecně ne déle než 2 týdny nepřetržitě, pokud lékař neurčí jinak. Při pokračování obtíží, nebo když se za léčby nedostaví očekávaný účinek, je nutná co nejdříve porada s lékařem. Tablety je třeba nechat rozpustit v ústech (cucat).
Upozornění
Při předávkování se může zvláště u pacientů se zhoršenými ledvinnými funkcemi vyskytnout zvýšení hladiny hořčíku v krvi (hypermagnesemie), vápníku v krvi a moči (hypekalcemie) a alkalóza, které mohou vyvolat příznaky žaludečních obtíží (např. nevolnost, zvracení) a abnormální ochabnutí svalů. Při předávkování nebo náhodném užití více tablet dítětem se poraďte s lékařem. Při omezené funkci ledvin a u dětí mladších 15-ti let se poraďte s lékařem. Tablety obsahují náhradní sladidla sorbitol a sacharin a můžou je užívat pacienti s diabetes mellitus (cukrovkou).
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti a číslo šarže jsou označeny na sváru blistru.

Balení
6,12,24,36,48,60,84,96,120 žvýkacích tablet, blistr
12 žvýkacích tablet v ALU/PAP roličce – balení 3 x 12 žvýkacích tablet
Datum poslední revize
10.7.2012