Sinecod sirup proti kašli 200ml

Kód: 0015529

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli (ATC: R05DB13)

Popis:

Sinecod se používá na symptomatickou léčbu kašle různého původu.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu Sinecod sirup proti kašli 200ml

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp. zn. sukls169638/2013 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Sinecod 
butamirát citrát 
perorální kapky, roztok 
sirup 

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás 
důležité informace. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 
dnů), neprodleně navštivte lékaře. 

V této příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Sinecod a k čemu se užívá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 
3. Jak se Sinecod užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Sinecod uchovávat 
6. Další informace 

1. Co je Sinecod a k čemu se užívá 

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát). 
Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při 
akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. 
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na 
doporučení lékaře. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 

Neužívejte Sinecod: 
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na jakoukoliv složku tohoto 
přípravku. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod je zapotřebí: 
- jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. 
expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících. 

Těhotenství a kojení: 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím 
tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto 
přípravkem vhodná. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Sinecod může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, 
pokud řídíte nebo obsluhujete stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku 
Přípravek Sinecod sirup obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento léčivý přípravek rovněž obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné 
dávce. 

3. Jak se Sinecod užívá 
Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). 
Obvyklé dávkování je následující: 

Dávkování pro děti: 
Sinecod kapky 
Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně 
Děti 1-3 roky: 15 kapek 4krát denně 
Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4krát denně 

Děti do 2 let mohou Sinecod kapky užívat pouze po poradě s lékařem. 

Sinecod sirup (s odměrkou) 
Děti 3-6 let: 5ml 3krát denně 
Děti 6-12 let: 10ml 3krát denně 
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku. 

Dávkování pro dospělé a mladistvé od 12 let: 

Sinecod sirup 
Mladiství: 15 ml 3krát denně 
Dospělí: 15 ml 4krát denně 
Po každém použití a mezi jednotlivými uživateli umyjte a vysušte odměrku. 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let 3 dny), 
navštivte lékaře. 

Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden, onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo 
pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a): 
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si 
vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): ospalost, kožní vyrážka, 
nevolnost a průjem. 
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto 
účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Sinecod obsahuje 

Sinecod, kapky 
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml. 
Pomocné látky: Sorbitol 70%, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, vanilin, kyselina 
benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300g/l, čištěná voda 

Sinecod, sirup 
Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras 15 mg v 10 ml. 
Pomocné látky: Krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, vanilin, 
kyselina benzoová, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda. 

Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení 

Sinecod, kapky 
Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce 
Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička. 
Velikost balení: 20 ml, 50 ml 

Sinecod, sirup 
Čirý, bezbarvý roztok 
Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička. 
Velikost balení: 100 ml, 200 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 
14.10.2013 

Podobné produkty

 • DITUSTAT GTT 25ML

  Kód: 0014723

  Nekodeinové antitusikum odpovídající silným antitusickým účinkem působení kodeinových přípravků. Jen...

  88 Kč
  skladem 2 ks
 • DITUSTAT POR GTT SOL 1X50ML

  Kód: 0014724

  Nekodeinové antitusikum odpovídající silným antitusickým účinkem působení kodeinových přípravků. Jen...

  124 Kč
  128 Kč -3% skladem > 5 ks
 • Robitussin Antitussicum sirup na suchý dráždivý kašel 100ml

  Kód: 0172015

  Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel. Určen pro dospělé, dospívající a děti ...

  128 Kč
  skladem > 5 ks