TANTUM VERDE SPRAY orální podání sprej 30 ml 0.15%

Kód: 0010602

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické přípravky (ATC: A01AD02)

Popis:

Tantum Verde Spray je indikován k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (jako např. afty, záněty nosohltanu, mandlí, záněty dásní). 

skladem > 5 ks

131 Kč

Podrobný popis produktu TANTUM VERDE SPRAY orální podání sprej 30 ml 0.15%

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls126050/2012, 
sukls126087/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

TANTUM VERDE SPRAY 
TANTUM VERDE SPRAY FORTE 
(Benzydamini hydrochloridum) 
orální sprej 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANTUM VERDE 
SPRAY a TANTUM VERDE SPRAY FORTE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co 
nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika 

Výrobce: 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 

Složení 
Léčivá látka: benzydamini hydrochloridum 0,15 g nebo 0,30 g ve 100 ml roztoku (1 dávka obsahuje 
0,17 ml). 

Pomocné látky: 
TANTUM VERDE SPRAY 
Glycerol, ethanol 95%, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, metylparaben, aroma máty peprné, 
polysorbát 20, čištěná voda. 

TANTUM VERDE SPRAY FORTE 
Glycerol 85%, ethanol 96%, sodná sůl sacharinu, metylparaben, glyceromacrogol-hydroxystearát, 
aroma máty peprné, čištěná voda. 

Indikační skupina 
Antiflogistikum, analgetikum, antiseptikum. 

Co je TANTUM VERDE SPRAY? 
Léčivou látkou přípravku je benzydamini hydrochloridum, látka s výrazným protizánětlivým, bolest 
tlumícím, mírným místně znecitlivujícím a desinfekčním účinkem. Vzhledem k rychlému nástupu 
účinku se po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň za krátkou dobu dostaví úleva a ústup obtíží. 
Přípravek je účinný při léčbě zánětů v ústní dutině a krku a je dobře snášen. 

Kdy se používá TANTUM VERDE SPRAY? 
TANTUM VERDE SPRAY je indikován k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (jako jsou např. 
afty, záněty nosohltanu, mandlí, záněty dásní). Dále se užívá k podpůrné léčbě po ošetření zubů a po 
chirurgických zákrocích v ústní dutině a krku. Přípravek v koncentraci 0,15% (TANTUM VERDE 
SPRAY) je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let vzhledem k lékové formě, a to jen u těch, 
které jsou schopny spolupráce (zadržet dech při aplikaci), přípravek v koncentraci 0,30% (TANTUM 
VERDE SPRAY FORTE) je určen pro dospělé pacienty. 

Kdy se TANTUM VERDE SPRAY nesmí užívat? 
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na benzydamin hydrochlorid nebo některou 
z pomocných látek obsažených v přípravku. V době těhotenství se přípravek může používat pouze po 
poradě s lékařem. Průnik benzydaminu do mateřského mléka nelze vyloučit, proto by přípravek neměl 
být užíván v době kojení. 

Má TANTUM VERDE SPRAY nežádoucí účinky? 
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se v ojedinělých případech mohou vyskytnout nežádoucí 
účinky, jako je pocit pálení a trnutí v ústech. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných 
neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. 

Může TANTUM VERDE SPRAY ovlivňovat účinnost jiných léků? 
Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků. 

Jak se TANTUM VERDE SPRAY užívá? 

TANTUM VERDE SPRAY 
Dospělí a děti od 12 let: 4-8 dávek 2-6 krát denně 
Děti od 6 do 12 let: 1-3 dávky 2-6 krát denně. 

TANTUM VERDE SPRAY FORTE 
Dospělým se aplikují 2-4 dávky 2-6 krát denně. Přípravek v této koncentraci není určen pro děti. 
Aplikace se provádí po jídle, interval mezi aplikacemi je 1,5-3 hodiny. 

Návod k použití: 
1. Otočte bílou trubičku do polohy kolmé k lahvičce. 
2. Přiložte trubičku k ústům a namiřte na postižené místo v ústech či krku. 
3. Silně zmáčkněte horní plochu lahvičky tolikrát, kolik dávek je předepsáno. Po dobu aplikace 
zadržte dech. 
Obrázky 
Před prvním použitím několikrát stříkněte do vzduchu. 

Upozornění 
Dlouhodobé užívání přípravku může vést ke vzniku přecitlivělosti, proto přípravek užívejte pouze po 
dobu nutnou k léčbě. Pokud se účinek přípravku neprojeví do týdne, poraďte se o další léčbě 
s lékařem. Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů, proto je v případě neúčinnosti léčby 
vhodná návštěva zubního lékaře. 
Polknutí menšího množství přípravku je neškodné. Při náhodném požití většího množství dávek 
(zejména u dětí) vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení. 

Uchovávání 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled 
dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Balení 
TANTUM VERDE SPRAY: 
30 ml 

TANTUM VERDE SPRAY FORTE: 
15 ml 

Datum poslední revize 
25.7.2012