Venoruton 300 perorální tablety 50 x 300 mg

Kód: 0015297

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vazoprotektiva, venofarmaka (ATC: C05CA04)

Popis:

K léčbě příznaků a projevů chronické žilní nedostatečnosti, u varixů a stavů po trombóze.

skladem 2 ks

196 Kč

Podrobný popis produktu Venoruton 300 perorální tablety 50 x 300 mg

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls105038/2010
Příbalová informace -VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
VENORUTON 300
Tvrdé tobolky 
Oxerutinum
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko 
Složení
Léčivá látka: oxerutinum 300 mg v 1 tobolce.
Pomocné látky: makrogol 6000, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, želatina, černý inkoust : 
černý oxid železitý, šelak, propylenglykol.
Indikační skupina
Venofarmakum
Charakteristika
Účinná složka Venorutonu 300 působí na nejmenší krevní cévy (kapiláry) tak, že snižuje únik 
vody a dalších látek jejich stěnami. U pacientů s křečovými žilami a s některými dalšími 
chorobami žil dolních končetin dochází k výrazným únikům látek stěnami kapilár, což vede k 
otokům kotníků. Venoruton 300 svým působením snižuje tyto otoky a s nimi se vyskytující 
příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou a křeče. Pacienti s uvedenými 
obtížemi zpravidla užívají také elastickou podporu (obvykle punčochy). V těchto případech 
bylo rovněž prokázáno příznivé spolupůsobení Venorutonu 300. U hemoroidů (řitních žilních 
městků) zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako je píchání, krvácení a mokvání.
Indikace
Venoruton 300 je vhodný k léčbě příznaků a projevů chronické žilní nedostatečnosti (únava, 
tíha, křeče, bolesti, otoky dolních končetin, pigmentace, bércové vředy), u varixů (žilních 
městků) a stavů po trombóze (srážení krve v cévách). Přípravek se používá jako pomocný lék 
při akutních žilních zánětech, u lymfatického otoku, u hemoroidů, u stavů se zvýšenou 
kapilární propustností provázející některá onemocnění (např. poškození sítnice při cukrovce), 
u slizničních a kožních změn při radioterapii. Přípravek je vhodný pro léčbu dospělých a dětí 
od 12 let věku. Dospělý pacient může zahájit léčbu sám. Dětem je však možné Venoruton 300 
podávat pouze na doporučení lékaře. Venoruton 300 může být používán od 4. měsíce 
těhotenství i v období kojení. 
Kontraindikace
Neužívejte Venoruton 300, jestliže jste již dříve měli při léčbě tímto přípravkem potíže 
posouzené jako alergie na jeho složky. Neužívejte Venoruton 300 v prvních třech měsících 
těhotenství.
Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Venoruton 300 nežádoucí účinky.
Venoruton 300 může ve vzácných případech způsobit potíže zažívacího ústrojí, plynatost, 
průjem, bolest břicha, žaludeční potíže, dyspepsie, vyrážka, svědění a kopřivku. Ve velmi 
vzácných případech může Venoruton 300 způsobit záv
reakce přecitlivělosti, anafylaktoidní reakce, anafylaktický šok.
ratě, bolesti hlavy, únavu, zrudnutí, 
Tyto reakce jsou většinou mírné. Pokud jsou tyto reakce vážné nebo pokud přetrvávají více 
jako několik dní, ukončete léčbu a poraďte se s lékařem.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte jakýkoliv jiný účinek, o kterém 
si myslíte, že by mohl být způsoben přípravkem Venoruton 300.
Interakce
Dosud není známo, že by byl účinek Venorutonu 300 ovlivňován jinými léky. Přesto však 
užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj), poraďte se o vhodnosti současného užívání 
Venorutonu 300 s lékařem. Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že užíváte 
Venoruton 300. O vhodnosti současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s 
Vaším lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob použití
Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklé dávkování při žilní nedostatečnosti nebo hemoroidech 
je u dospělých a dětí od 12 let věku 1 tobolka 3-4krát denně. Ke zmírnění obtíží dochází 
obvykle během 2 týdnů. V léčbě je vhodné pokračovat ve stejném dávkování až do úplného 
vymizení otoků a dalších příznaků. Úleva od obtíží obvykle přetrvává po dobu alespoň 
4 týdnů od přerušení léčby. Při návratu obtíží je vhodné znovu zahájit léčbu podáváním 
stejných dávek. Nebo může být po úplném odeznění příznaků pokračováno v udržovací léčbě 
podáváním stejných dávek jako při úvodní léčbě nebo užíváním minimální udržovací dávky: 
1 tobolka 2krát denně.
Dávkování u dalších indikací:
podpůrná léčba bércových vředů u pacientů s elastickou bandáží končetin 2 tobolky 3krát 
denně;
lymfatický otok 3 tobolky ráno a v poledne a 4 tobolky večer;
poškození sítnice při cukrovce (diabetická retinopatie) doporučené dávkování je 2 až 3 
tobolky 3krát denně;
prevence nežádoucích reakcí při ozařování (radioterapii) doporučené dávkování je 2 tobolky 
3krát denně. 
Tobolky se užívají celé, během jídla a zapíjejí se tekutinou.
Upozornění
Neužívejte Venoruton 300 v průběhu prvních 3 měsíců těhotenství. V dalším průběhu 
těhotenství a při kojení Venoruton 300 užíván být může. 
Jestliže nedojde k ústupu obtíží po 3 týdnech léčby, poraďte se se svým lékařem, který 
rozhodne o dalším postupu. 
Náhodné požití většího počtu tobolek Venorutonu 300 pravděpodobně nevyvolá žádné 
příznaky. Jestliže však k němu dojde, a to zvláště u dětí, poraďte se se svým lékařem.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10-25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu jako EXP. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
20 nebo 50 tobolek v blistru. 
Datum poslední revize
4.6.2010